Strona główna

Kampus - Stobrawa

Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny STOBRAWA położony jest w Kluczborku /woj. opolskie/ w malowniczej scenerii zabytkowego Parku Miejskiego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie lasów. Kompleks stanowi nowoczesną, interdyscyplinarną bazę sportowo-rekreacyjną, stwarzającą idealne możliwości do organizacji obozów i zgrupowań sportowych dla zawodników oraz drużyn różnych dyscyplin sportowych, zarówno z regionu województwa opolskiego, jak i całego kraju. Nowoczesna infrastruktura kampusu stwarza również możliwość organizacji konferencji, szkoleń oraz szeregu innych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjno-sportowym. Powierzchnia kampusu wynosi 12 ha. Prowadzą do niego dwie drogi dojazdowe: od ul. Strzeleckiej i od ul. Katowickiej. Właścicielem całego kompleksu jest Gmina Kluczbork, która zarządza obiektami poprzez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Historia kampusu sięga początków XX wieku, gdyż to właśnie tutaj sportowcy różnych dyscyplin przygotowywali się do najważniejszych imprez sportowych. Obecnie Gmina Kluczbork wraca do chlubnych sportowych tradycji tego miejsca. Dziś Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny STOBRAWA to kompleks składający się z licznych, zmodernizowanych obiektów sportowych położonych w malowniczej, leśnej scenerii. Ich modernizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 3 531 215,49 zł. Całkowita wartość projektu zamknęła się w kwocie 9 817 931,55 zł. Łącznie Gmina Kluczbork w latach 2007-2010 wydała na rewitalizację obiektów sportowych na terenie kampusu ponad 15 mln zł.

Kampus STOBRAWA dzięki bogatej infrastrukturze tworzy doskonałe warunki do trenowania, wypoczynku i rekreacji zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Obiekt zapewnia kompleksową obsługę zgrupowań sportowych poprzez zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie bazy sportowej. Baza ta spełnia wymogi sportu wyczynowego i charakteryzuje się wysokim standardem.

 

WAŻNE INFORMACJE!
 
Wszystkie mecze sparingowe rozgrywane na obiektach sportowych Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA w Kluczborku, odbywają się zgodnie z duchem „PRZEPISÓW GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ” oraz zasadami i przepisami określonymi w REGULAMINACH ROZGRYWEK PIŁKARSKICH OZPN.
Do prowadzenia zawodów oraz sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem w/w zasad uprawniony jest sędzia.

 

Do przestrzeganie w/w zasad zobowiązane są wszystkie kluby sportowe, korzystające z obiektów sportowych. Nie przestrzeganie oraz rażące naruszanie przepisów gry w piłkę nożną będzie skutkowało ponoszeniem kar dyscyplinarnych określonych w Regulaminach, a w ostateczności zakazem rozgrywania meczu na obiektach sportowych Wojewódzkiego Kampusu Sportowo-Rekreacyjnego STOBRAWA w Kluczborku. 
Kalendarz imprez
p w ś c p s n
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31