Strona główna

Kryta Pływalnia

Godziny otwarcia Krytej Pływalni w Kluczborku

od poniedziałku do piątku 8:00 - 21:00 (ostatnie wejście o 20:00), w tym:

8:00 - 15:00 szkoły w ramach zajęć lekcyjnych

15:00 - 17:00 UKS "Junior" zajęcia klubowe

17:00 - 21:00 godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem - informacja w kasie pływalni pod nr tel.: 77/418-55-90

sobota 8:00 - 21:00 (ostatnie wejście o 20:00) godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem - informacja w kasie pływalni pod nr tel.: 77/418-55-90

niedziela 10:00 - 18:00 (ostatnie wejście o 17:00) godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem - informacja w kasie pływalni pod nr tel.: 77/418-55-90
 

UWAGA! W miesiącu lipcu Kryta Pływalnia czynna od 10:00 do 18:00 (ostatnie wejście na 17:00). Do godziny 14:00 (włacznie) cena biletu ulgowego na basen dla dzieci i młodzieży szkolnej wynosi 1zł. W sierpniu Pływalnia nieczynna - przerwa techniczna.

KOMUNIKAT

z dnia 18.06.2016 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku informuje, że woda na krytej pływalni w Kluczborku:

1) spełnia wymagania w zakresie parametrów mikrobiologicznych - na podstawie oceny jakości wody z dnia 14.06.2016 r., dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku,

2) spełnia wymagania w zakresie temperatury, odczynu (pH) i chloru wolnego;

3) nie spełnia wymagań w zakresie potencjału redox i chloru związanego

Potencjał redox (potencjał utleniająco-redukcyjny) jest wskaźnikiem skuteczności dezynfekcji wody i nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia ludzi.

Chlor związany (związki chloru powstające w wodzie w procesie jej dezynfekcji) może wywoływać alergie i uczulenia.

Informujemy również, że w 2017 r. planowany jest kapitalny remont pływalni wraz z jej rozbudową, co umożliwi spełnienie wszystkich wymagań cytowanego wyżej rozporządzenia.

 

 

Kalendarz imprez
p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Nadchodzące imprezy